Galleri

Om

Det fanns ingen gräns för hur många teckningar Oscar producerade i somras,

några av dem blev till det här bygget: "Auqvador"

HImmeli barn_9738

Modellen är från boken: Himmeli av Eija Koski

Den har inspirerat mig till flera likande byggen av rullat papper. Några från kasserade uppslagsböcker, andra av gamla protokoll som för länge sedan mist sin aktuallitet.