Galleri

Om

Fackverk:

Bankpapper rörande fastigheten Sjörup 2:12

Höjd ca 115 cm

Torn web_2486 Utst Kollängen 1 web_1005 Blindskrift web_1187 Papper web_4834

Fackverk här visade i Kollängens tingshus 2018:

 

Längre bak: Protokoll - ett år i styrelsen för Konsthantverkarna i Stockholm

60X60 cm

 

Främst: Information om diagnostik av långvarig stressrelaterad ohälsa

90X90 cm                                                            (Förtagshälsovård)

Svenskt landskapsmåleri - bokpapper 22x31

"Vi punktskriftsläsare" - dagstidning för synskadade 30X40

Till Utställningen